Ontwikkelingsfilosoof

Workshops


Werkgroepen

 
Met de introductie van de wet Poortwachter, heeft de werkgever een extra stimulans gekregen om aandacht te besteden aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de werknemer.

Omgaan met gezondheid is een bewustwordingsproces. Door inzicht te verkrijgen in hoe u omgaat met stress en gezondheid is het mogelijk veranderingen en verbeteringen aan te brengen.
 
Een Spot Support workshop is bedoeld om een bijdrage te leveren aan dit proces.
Iedere workshop zal in overleg op maat worden samengesteld.
 
Een workshop richt zich op het geheel van gezondheid, voeding en stress maar kan zich ook op een deelgebied richten.

 
De volgende onderwerpen behoren tot de mogelijkheden:
-   Cultuurverandering binnen het bedrijf
-   Reorganisatie in het bedrijf
-   De balans tussen het werk en prive
-   Het voorkomen van stress
-   Omgaan met veranderingen
-   Werk in relatie met stress en voeding


De groepsgrootte varieert tussen de 8 en 12 personen.
De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur.
Het tarief wordt in overleg vastgesteld.