Ontwikkelingsfilosoof

Spot Support programma


Het Spot Support programma voor ondernemers en particulieren

 
Bij het Spot Support programma gaat het om thema's die een substantieel onderdeel uitmaken van het bewustwordingsproces rondom uw levenskunst zowel in de prive sfeer als op het zakelijke vlak.

De thema's worden samen met u vastgesteld. Denk aan, hoe om te gaan met veranderingen bij een reorganisatie op het werk of hoe om te gaan met stress.

Door het bespreken van deze onderwerpen krijgt u inzicht in uw leefstijl. 
Op basis van deze kennis kunnen waar nodig veranderingen worden doorgevoerd.

Zo tillen we op effectieve wijze de leefstijl naar een hoger plan en zorgen we ervoor dat veranderingen weer een uitdaging vormen.