Ontwikkelingsfilosoof

Biografie


Vakkennis


Jarenlange ervaring in het onderwijs en de diverse segmenten van het bedrijfsleven heeft Eleonora Vlekke in 1996 doen besluiten deze expertise anders vorm te geven. Zij startte als zelfstandig ondernemer met haar eenmanszaak Spot (Vlekke) Support.
 
Gaandeweg bekwaamde zij zich daarbij in de menselijke aspecten van de werkzaamheden en heeft deze kennis door het volgen van diverse studies onderbouwd en uitgebreid.
 
Zij heeft een MBTI assesment opleiding gevolgd die haar in staat stelt de fundamentele patronen in het menselijk handelen te verklaren.

Aansluitend heeft zij Praktische filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Een filosoof immers, is met voortduring bezig inzicht te verkrijgen in zichzelf, de medemens en de wereld waarin zij leeft. De filosoof stelt vragen die de gesprekspartner aanleiding geven bij zichzelf te rade te gaan.

Zij heeft deze studie in de Master afgesloten met een specialisatie op het gebied van de ontwikkeling van de mens. Daarbij heeft zij zichzelf de twee volgende vragen gesteld: op welke manier beïnvloedt de omgeving de beeldvorming rondom de mens in ontwikkeling en hoe ervaart de mens zelf dit proces.

De steeds weer aan de orde zijnde problemen rondom stress en gezondheid heeft haar doen besluiten zich hierin te specialiseren.
 
Inmiddels heeft zij zich toegelegd op het begeleiden en adviseren van ondernemingen en particulieren daar waar het gaat om zelfkennis ten aanzien van stress en gezondheid en de daaruit voortvloeiende thema's.