Ontwikkelingsfilosoof

Kennismaking


Waarom doen we wat we doen

Intuitief weten we precies wat we moeten doen

Wat zit er in de weg?

Welke levensvragen moeten we daarvoor beantwoorden?


Voor begeleiding van kinderen zie educatie


Spot Support helpt u vanuit een filosofische invalshoek, door middel van de dialoog, uw zelfkennis te vergroten, zowel op het zakelijke vlak als in de prive sfeer.


We hebben immers allemaal onze eigen manier van functioneren. Voor een deel zijn wij ons van deze stijl bewust. Een gedeelte echter bestaat uit handelingen die we bijna onbewust uitvoeren. Die zijn ons ingegeven door onze opvoeding, onze cultuur en ons karakter. En van deze gereedschappen maken wij gebruik om de uitdagingen van de dag te doorleven.

Met behulp van de dialoog kijken wij samen naar de denk- en gedragspatronen die ten grondslag liggen aan uw leefpatroon. Door dit bewustwordingsproces vergroot u uw zelfkennis.

Daarbij hanteert Spot Support als uitgangspunt dat iemand zelf verantwoordelijk is voor diens lichamelijke en geestelijke gesteldheid en ontwikkeling, dit in een steeds weer terugkomende interactie met de omgeving.

Spot Support begeleidt u op filosofische wijze bij het ontwerpen, uitwerken en fijnslijpen van uw levenskunst. Daarbij staan de accenten die u zelf wilt leggen centraal. Denk aan thema's als stress (hoe ga ik daarmee om en kan ik het voorkomen of hanteren), veranderingen (hoe ga ik om met de reorganisatie binnen mijn bedrijf), lichamelijk welzijn (geeft mijn voedingspatroon mij voldoende veerkracht), authenticiteit (hoe kan ik mijzelf blijven zonder de ander tekort te doen).

Door dit proces werkt u aan het vergroten van uw zelfkennis en kunt u uw weerbaarheid ten aanzien van de dagelijkse uitdagingen naar een voor u effectief niveau brengen. 


Spot Support levert graag een bijdrage aan dit inspirerende proces!


Eleonora Vlekke MA
Ontwikkelingsfilosoof 
Specialisatie stress en voeding